Projekt Instalacji CO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OPARTEGO O POMPY CIEPŁA

Centralne ogrzewanie jest najczęściej stosowaną formą systemu grzewczego w domu. Oparcie centralnego ogrzewania o pompy ciepła charakteryzuje się się wysoką wydajnością grzewczą, cichą i wygodną pracą układu oraz komfortem montażu.

Centralne ogrzewanie może być zasilane dowolnym źródłem ciepła. Szczególnie poleca się instalację pompy ciepła, jako centralnej jednostki grzewczej, ponieważ jest to metoda ekologiczna, a ogrzewanie przy użyciu pompy jest ekonomiczne, dzięki temu możemy oszczędzić nawet do 80% kosztów ogrzewania, a koszty inwestycji mogą się nam zwrócić już po kilku latach.

Tylko profesjonalnie zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania jest w stanie zapewnić w mieszkaniach i pomieszczeniach użytkowych pożądaną temperaturę. Prawidłowe ustalenie współczynnika straty ciepła w danym budynku pozwala na stworzenie skutecznej instalacji grzewczej. Równomiernie rozkładającej i utrzymującej ciepło. Dając większy komfort jednocześnie obniża ona koszty eksploatacji. Wybierając urządzenie grzewcze, zwracamy szczególną uwagę na dopasowanie pompy ciepła do konkretnego budynku. Równie ważne jest wykonanie odpowiedniego systemu grzewczego w domu. Korzystnym rozwiązaniem będzie montaż ogrzewania płaszczyznowego.

Aby dobrać odpowiednią pompę ciepła do budynku, wykonujemy przede wszystkim projekt instalacji C.O. Określimy w nim wymagane parametry pracy urządzenia (temperatura i moc), zapotrzebowanie cieplne budynku. Najważniejszą fazą inwestycyjną jest dobrze przemyślana koncepcja. Niewłaściwie przyjęta koncepcja jest często trudna do zmiany w fazie projektu, a tym bardziej wykonawstwa. Decydując się na instalację pompy ciepła w domu, warto pomyśleć o tym już na etapie powstawania projektu architektonicznego.

Modernizacja budynku to również dobra okazja do wymiany urządzeń grzewczych i zmian w instalacji c.o. Inwestycja w pompy ciepła może być opłacalna również bez wykonywania zasadniczych zmian w instalacji grzewczej, np. w budynkach ogrzewanych olejem opałowym, gazem płynnym lub energią elektryczną. Nasz doświadczony zespół, dokona fachowej oceny istniejącej już instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotuje projekt ewentualnej przebudowy.

Projekt instalacji centralnego ogrzewania z pompą ciepła zawiera

  • Schemat hydrauliczny ze schematem automatycznej regulacji – umiejscowieniem czujników, połączeń elektrycznych, średnicami i rodzajem podstawowych połączeń, z podaniem łącznej mocy grzewczej i ciśnień dyspozycyjnych centrali oraz poszczególnych obiegów grzewczych.
  • Specyfikację wszystkich urządzeń i zbiorników pomp obiegowych, naczyń zbiorczych oraz regulatorów.
  • Usytuowanie urządzeń pomp, czujników, a w przypadku konieczności rozprowadzenie rur na rzucie centrali.
  • Rysunki widoków w przypadkach trudnych do jednoznacznego odczytania połączeń hydraulicznych.
  • Opis techniczny – ogólny opis centrali grzewczej z doborem pomp ciepła.
  • Specyfikacja materiałów instalacyjnych – rur, kształtek, śrubunków, izolacji, zawieszeń, zaworów.