Przygotowanie przejścia przez funtament

Na etapie wykonywanie fundamentu wskazane jest pozostawienie przepustu np. z rury kanalizacyjnej lub peszla o odpowiedniej średnicy, ewentualnie przeprowadzić poprzez fundament rury docelowe. Należy pamiętać aby zachować łagodny kąt.