Przygotowanie elektryczne

Planując montaż pompy ciepła należy uwzględnić:

  • wyprowadzenie przewodu do czujnika temperatury zewnętrznej na północną część elewacji budynku (przewód 2x 1)
  • doprowadzenie do kotłowni/miejsca montażu pompy ciepła instalacji trójfazowej 16A
  • w przypadku montażu czujnika pokojowego doprowadzić odpowiedni przewód -zależny od modelu pompy do miejsca instalacji czujnika pokojowego.
  • Wymogi dotyczące miejsca montażu czujnika pokojowego: w miarę możliwości ściana wewnętrzna, nienarażona na przeciągi i promieniowanie cieplne. Nieutrudniony obieg powietrza wewnętrznego pod czujnikiem temperatury pokojowej  nie może być zastawiony,zabudowany itp.